(570) 637-1715 // 32708 Route 187 Rome, Pennsylvania 18837